X

Nyhetslista

Publicerad den 18 mars 2020

Undantag från krav på läkarintyg

Regeringen föreslår att den ska få meddela föreskrifter om undantag från bestämmelser om arbetsgivarens rätt till ersättning för sjuklönekostnader i lagen om sjuklön.

Regeringen föreslår att lagen om sjuklön ändras så att arbetstagaren inte längre behöver styrka nedsättningen av arbetsförmågan genom intyg av läkare eller tandläkare.

Regeringen föreslår också att bestämmelsen om anmälningstid i föräldraledighetslagen ändras.

Bestämmelserna gäller vid extraordinära händelser i fred. Meningen är att exempelvis under pågående smittspridning minska riskerna för att smitta sprids och på så sätt öka skyddet för befolkningen och viktiga samhällsfunktioner.

Regeringen föreslår att lagändringarna träder i kraft den 7 april 2020. Bestämmelserna om läkarintyg ska tillämpas från den 13 mars 2020.

Genom förslaget ges regeringen möjlighet att föreskriva när det äldre regelverket om läkarintyg åter ska träda i kraft.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (263)
Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här