X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2023

Arbetsmiljöverket inspekterar mindre företag

Den 2 oktober inleder Arbetsmiljöverket inspektioner i mindre företag. Syftet är att få arbetsgivarna att följa arbetsmiljöreglerna och att arbeta systematiskt med sin arbetsmiljö.

Arbetsmiljöverket kommer att inspektera företag med 1–49 anställda som är relativt nystartade. Totalt handlar det om över 1000 inspektioner till och med mars 2024.

Anledningen är att undersökningar som har genomförts i företag med få anställda, visar att de generellt inte arbetar med arbetsmiljön på ett systematiskt sätt. Arbetsmiljöarbetet sköts ofta när något uppstår, när någon har skadats eller när företaget har fått krav på att åtgärda något. Företagen tar vanligen inte aktivt själva del av reglerna som gäller inom arbetsmiljöområdet.

Företagen ska komma vidare i sitt arbetsmiljöarbete

Det grundläggande syftet med alla inspektioner som Arbetsmiljöverket gör, är att kontrollera att arbetsgivaren lever upp till arbetsmiljöreglerna. Arbetsmiljöverket undersöker vilka brister som finns i arbetsmiljön, förklarar vilka regler som gäller och ber arbetsgivaren att rätta till bristerna.

– I just den här inspektionsinsatsen vill vi dessutom se till att arbetsgivarna vet vilket ansvar de har för arbetsmiljön och öka deras kunskap om arbetsmiljölagen och våra regler. Meningen är att företagen ska påbörja ett arbetsmiljöarbete genom att tillämpa föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM. Om de redan har kommit igång, så ska de ta ett steg vidare utifrån där de befinner sig i dag, säger Annika Schmidt, projektledare på inspektionsavdelningen.
Föregående artikel Kartläggning av träd i städer och tätorter
Nästa artikel Förebygg riskerna med digitala arbetssätt
Skriv ut
93 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.