X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter november 2022

Förbud mot produkter som tillverkats genom tvångsarbete

Faktapromemoria gällande Förordning om förbud mot produkter som tillverkats genom tvångsarbete, 2022/23:FPM14.

Initiativet är en del av kommissionens meddelande från februari 2022 om anständigt arbete i världen. Syftet med förslaget är att förbjuda produkter som är helt eller delvis tillverkade, producerade, skördade eller utvunna genom tvångsarbete på marknaden inom EU oavsett om de tillverkats inom EU, importeras till eller ska exporteras från EU. Definitionen av tvångsarbete bygger på ILO:s definition och inkluderar tvångsarbete för barn. Förslaget kompletterar befintliga horisontella och sektorspecifika EU-initiativ.

Kommissionen föreslår att varje medlemsland ska utse behöriga myndigheter som ges befogenhet att utreda och fatta beslut om att produkter som fastslagits ha tillverkats genom tvångsarbete ska dras tillbaka, förstöras eller på annat sätt göras obrukbara i enlighet med nationell lagstiftning. Bevisbördan för att en vara tillverkats genom tvångsarbete åligger i första hand den behöriga myndigheten. Information som bevisar att en vara är tillverkad genom tvångsarbete ska hämtas från oberoende och verifierbara informationskällor.

Kommissionen föreslår ett enhetligt förfarande vad gäller tidsfrister, hur behöriga myndigheters beslut bör utformas och överklagande av beslut. Kommissionen föreslår även att beslut som fattas i en medlemsstat ska vara giltigt även i övriga medlemsstater.
Föregående artikel Satsning på laddinfrastruktur
Nästa artikel Förstärkt skattereduktion för installation av solceller
Skriv ut
180 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.