X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter januari 2022

Hårdare EU krav på tatueringsfärger

Nya EU-regler för tatueringsfärger gäller från och med 5 januari 2022. Reglerna innebär koncentrationsgränser för skadliga ämnen i tatueringsfärger, krav på märkning och krav för de tatuerare som använder produkterna.

De nya EU-reglerna ska se till att tatueringsfärger inte innehåller för höga halter av skadliga ämnen. Läkemedelsverket får tillsynsansvar för de nya reglerna och ser reglerna som ett viktigt steg mot säkrare tatueringsfärger i inom EU.

Tidigare kontroller har visat att många tatueringsfärger på den svenska marknaden innehållit skadliga ämnen som arsenik, bly och polycykliska aromatiska kolväten.
De nya reglerna innebär i korthet:

• Koncentrationsgränser för tusentals skadliga ämnen.
• Krav på märkning.
• Krav att tatuerare endast får använda produkter märkta med ”blandning för användning i tatueringar eller permanent makeup” vid tatuering.
• Krav att tatuerare före tatuering ska förse kunden med information om tatueringsfärgen.

Kravet att tatuerare ska förse kunden med information om tatueringsfärgen ska se till att kunden får produktens innehållsförteckning och information om föroreningarna nickel och krom (VI) ingår.

Tatueringsfärger ska även uppfylla krav i annan EU-lagstiftning, CLP-förordningen, som innehåller regler för klassificering, märkning och förpackning av kemiska produkter. För tatueringsfärger på den svenska marknaden gäller även vår kompletterande svenska tatueringsfärgs¬lagstiftning som bland annat ställer krav att tatueringsfärger ska vara sterila.

Minst 12 procent av EU:s invånare är tatuerade och de tatueringsfärger som används för tatuering och permanent makeup kan innehålla skadliga ämnen. EU-kommissionen såg därför ett behov av att ta fram gemensamma EU-regler för tatueringsfärger för att skydda medborgarnas hälsa. Sedan 15 december 2020 finns sådana regler i EU:s kemikalielagstiftning Reach, men det är först den 5 januari 2022 som tatueringsfärger behöver uppfylla de nya reglerna.

Företagen ansvarar för att tatueringsfärgerna de säljer eller använder uppfyller reglerna. Skyldigheterna varierar i omfattning beroende på vilken roll ett företag har. Mest omfattande skyldigheter har de som tillverkar eller importerar tatueringsfärger. Även de som distribuerar tatueringsfärger och tatuerare som använder tatueringsfärger har skyldigheter.

Genom ändringar i miljötillsynsförordning (2011:13) kommer Läkemedelsverket den 5 januari 2022 att få ansvar för tillsyn och vägledning kopplat till de nya tatueringsfärgsreglerna. Det innebär att Läkemedelsverket kommer att göra stickprovskontroller av tatueringsfärger på den svenska marknaden och svara på frågor om de nya reglerna.
Föregående artikel Tillståndskrav för personlig assistans
Nästa artikel Skärpta smittskyddsåtgärder
Skriv ut
321 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.