X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter april 2023

Kemikalieinspektionen stoppar ogräsmedel

Kemikalieinspektionen stoppar ogräsmedel: Risk för misstänkt cancerframkallande ämne i grundvattnet. Växtskyddsmedlet Kerb Flo 400 som används mot bland annat ogräs i frilandsodlingar och skogsplanteringar kommer inte få ett förnyat godkännande för användning i Sverige. Skälet är att användning av produkten riskerar att leda till att misstänkt cancerframkallande ämnen hamnar i grundvattnet.

Växtskyddsmedlet Kerb Flo 400 som används mot bland annat ogräs i frilandsodlingar och skogsplanteringar kommer inte få ett förnyat godkännande för användning i Sverige. Skälet är att användning av produkten riskerar att leda till att misstänkt cancerframkallande ämnen hamnar i grundvattnet.
– Ansökan har inte godkänts eftersom det finns risk för att användning av produkten leder till att metaboliter, som misstänks vara cancerframkallande, hamnar i grundvattnet, säger Sara Furuhagen, ekotoxikolog på Kemikalieinspektionen.

Ska lämnas in inom tre månader


Eftersom användning av växtskyddsmedlet innebär en oacceptabel risk träder ett försäljningsförbud i kraft redan idag den 31 mars 2023. Användare har sedan tre månader på sig att lämna den Kerb Flo 400 de har hemma eller på lager till godkänd avfallshanterare.

I Sverige har produkten varit godkänd att användas mot bland annat ogräs i frilandsodlingar av höstraps, höstrybs, äpple, päron, plommon, körsbär, energiskog, skogsplanteringar, sallat, prydnadsväxter, läplanteringar och plantskolor.

Företaget som har ansvar


Det verksamma ämnet i Kerb Flo 400 är propyzamid. Kemikalieinspektionens nya prövning kommer efter att den nya utvärderingen av propyzamid på EU-nivå visat att propyzamids metaboliter är misstänkt cancerframkallande.

Det är företaget som vill sätta ut ett växtskyddsmedel på den svenska marknaden som har ansvar att visa att det inte medför oacceptabla risker. Kemikalieinspektionen bedömer att företaget bakom Kerb Flo 400 inte har gjort det.

Kemikalieinspektionens beslut går att överklaga inom tre veckor.
Föregående artikel Ny förordning för att påskynda utbyggnaden av förnybar energi
Nästa artikel Reglering av ämne i bläck som kan skada fertiliteten
Skriv ut
164 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.