X
Nyhetslista

Regler för butiker, varuhus, gallerior, badhus, gym och sportanläggningar

Nya regler från den 6 mars. Folkhälsomyndigheten har enligt covid-19-lagen möjlighet att besluta om smittskyddsåtgärder i butiker, varuhus, köpcentrum och gallerior, bland annat om begränsning av antalet besökare i lokalerna.

Från och med den 6 mars gäller följande:

Varuhus, butiker, badhus gym- och sportanläggningar

• Maxantalet för verksamhetens totala yta får aldrig överstiga 500 personer. Det maximala antalet besökare i lokalerna ska även fortsättningsvis beräknas på sådant sätt att varje besökare ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.
• Varuhus och butiker ska vidta lämpliga åtgärder för att personer besöker verksamheten en och en, utan sällskap (gäller inte badhus, gym- och sportanläggningar).

Butiker, gallerior och köpcentrum

• Verksamheterna ska vidta lämpliga åtgärder för att besökare kommer en och en utan sällskap med någon annan person.

Att sätta ett tak för antalet personer som får vistas i de allmänna utrymmena i en galleria eller ett köpcentrum är inte möjligt. Det kan finnas arbetsplatser, vårdinrättningar och anslutningar till kollektivtrafik som inte kan nås på annat sätt.
Personer i behov av stöd samt barn är undantagna från uppmaningen att gå in i butiker en och en.
Bestämmelserna träder ikraft den 6 mars och gäller till och med den 11 april.
Föregående artikel Nya krav vid hudexponering av mineraloljor
Nästa artikel Nya regler och krav för laddning av elfordon
Skriv ut
513 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.