X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter november 2023

Social, grön och digital omställning i EU

Utrikesrådet i konstellationen för utvecklingsfrågor har godkänt slutsatser om en social, grön och digital omställning, där rådet bekräftar Europeiska unionens och dess medlemsstaters engagemang för Agenda 2030 för hållbar utveckling och dess 17 mål för hållbar utveckling.

I slutsatserna understryks att hållbar utveckling för närvarande hämmas av klimatförändringarna och den ekologiska krisen samt chocker och konflikter, såsom de globala konsekvenserna av covid-19-pandemin och Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Dessa många kriser leder till destabilisering av det geopolitiska landskapet, förvärrar de globala utmaningarna och ökar instabiliteten, med märkbar inverkan i utvecklingsländerna.

Rådet framhåller särskilt att de ökande nivåerna av fattigdom och ojämlikhet inom och mellan länder utgör ett hot mot hållbar utveckling. För att ingen ska lämnas utanför bör en stark och positiv social agenda stärkas och främjas i samarbete med partnerländerna.

I detta sammanhang betonar rådet hur den sociala, gröna och digitala omställningen återspeglar EU:s värden, syftar till att stärka partnerländernas oberoende och ger ett mervärde till EU-partnerskapen.

Att stärka den sociala sammanhållningen och underlätta tillgången till grundläggande sociala tjänster och socialt skydd leder till minskad fattigdom och ojämlikhet och kan främja nya sociala kontrakt och social delaktighet globalt.

Rådet bekräftar EU:s starka engagemang för ett inflytelserikt civilsamhälle, inbegripet kvinnorättsorganisationer och feministiska rörelser, organisationer som förespråkar barns rättigheter och rättigheter för personer med funktionsnedsättning, människorättsförsvarare och arbetsmarknadens parter, och en gynnsam och tillgänglig miljö för det civila samhället.

Rådet betonar vikten av agendan för förbättrat utvecklingssamarbete och framhåller att den sociala, den gröna och den digitala omställningen kräver en betydande och hållbar mobilisering av finansiella resurser, bland annat genom Global Gateway.
Föregående artikel Ny EU-lag om miljöbrott
Nästa artikel EU gränsvärden för bly och diisocyanater
Skriv ut
40 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.