X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter november 2022

Tidplanen för de nya energireglerna justeras

Anpassningen av energi hushållningsreglerna till den nya regelmodellen inom Möjligheternas Byggregler frikopplas från den övergripande tidplanen för projektet och senareläggs minst sex månader. Detta för att möjliggöra samordning med ändringar i energireglerna till följd av det kommande omarbetade direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD).

Förhandlingarna om omarbetningen av direktivet om byggnaders energiprestanda pågår inom EU, och förväntas pågå i minst sex månader till. När förhandlingarna är klara och direktivet beslutas så ska de olika bestämmelserna implementeras i svensk rätt. För att möjliggöra samordning mellan ändringarna till följd av direktivet med ändringarna inom Möjligheternas Byggregler så frikopplas energireglerna från den övergripande tidplanen inom Möjligheternas Byggregler. Detta innebär att det planerade ikraftträdandet för Möjligheternas Byggregler fortfarande är 1 juli 2024, men att energireglerna kvarstår i huvudsak oförändrade i ytterligare minst sex månader. Utredningsarbetet inom både direktivet och den nya regelmodellen fortgår löpande.

Genom att avvakta med och samordna ändringarna av energireglerna så undviks stora ändringar i energireglerna kort inpå varandra, och sektorn får bättre möjligheter att ta hand om de ändringar som genomförs.
Föregående artikel Allt fler arbetsmiljöbrott lagförs
Nästa artikel Träskyddsmedlet kreosot begränsas inom EU
Skriv ut
102 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.