X

Nyhetslista

16

maj

2019

Mer krävs för att förebygga explosionsrisker på arbetsplatserna

Författare:
8 av 10 kontrollerade arbetsplatser missar att förebygga risker med luftbehållare, tryckkokare, gasflaskor och anordningar som bär högt tryck och kan explodera. Dessa arbetsgivare saknar kunskaper om hur de kan minimera skador genom skötsel och kontroll, och hur de ska placera anordningarna.
Kommentarer (0)
Antal visningar (13)
Betyg: Inga betyg

16

maj

2019

Tydligare regler för medicinska kontroller i arbetslivet

Författare:
Tisdagen den 9 april tog Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin Ekenheim beslut om att omarbetade och nya föreskrifter ska träda i kraft för medicinska kontroller i arbetslivet.

Medicinska kontroller är ett samlingsnamn för olika medicinska åtgärder, till exempel läkarundersökningar och hälsoundersökningar. Det kan också vara provtagningar som man gör för att mäta halterna i kroppen av ett ämne (exempelvis bly) som kan finnas i arbetsmiljön, så kallad biologisk provtagning.
Kommentarer (0)
Antal visningar (15)
Betyg: Inga betyg

9

apr

2019

Rättelse av reglerna om trycksatta anordningar, AFS 2017:3, genom AFS 2019:1

Författare:
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om användning och kontroll av trycksatta anordningar, AFS 2017:3, började gälla 2017. Det har visat sig att föreskrifterna innehåller några felskrivningar och hänvisningar som nu rättas till med en ändringsföreskrift.
Kommentarer (0)
Antal visningar (61)
Betyg: Inga betyg
Läs...

Kategorier: Nyheter april 2019

Tags:

22

mar

2019

Beräkningsmetod för omgivningsbuller

Författare:
Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om omgivningsbuller. Med ändringen genomförs den beräkningsmetod för omgivningsbuller som föreskrivs i kommissionens direktiv 2015/996 om fastställande av gemensamma bedömningsmetoder för buller enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG.
Kommentarer (0)
Antal visningar (85)
Betyg: Inga betyg
Läs...

Kategorier: Nyheter mars 2019

Tags: buller

22

mar

2019

Ändring av förordningen om producentansvar för förpackningar

Författare:
Regeringen beslutade i juni förra året om en ny förordning om producentansvar för förpackningar. I förordningen finns en bestämmelse om att en förpackning ska anses uppfylla förordningens krav på förpackningars utformning om den överensstämmer med relevanta kriterier i angivna harmoniserade standarder.
Kommentarer (0)
Antal visningar (87)
Betyg: Inga betyg
12345678910Sista
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här