X

Nyhetslista

Publicerad den 10 maj 2018

Arbetsmiljöverket kraftsamlar mot hot och våld i arbetslivet

Hot och våld på arbetsplatser breder ut sig. Anställda inom vård- och omsorg är särskilt utsatta och mest de som arbetar inom HVB-hem och LSS-boenden. Här ligger hot och våld bakom fyra av tio arbetsskadeanmälningar. Arbetsmiljöverket inleder nu en riksomfattande inspektion av HVB och LSS för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Hot och våld på arbetsplatsen, eller risken för att bli utsatt för hot och våld, breder ut sig i många yrken. Vård och omsorg är den sektor som har flest arbetsskadeanmälningar orsakade av våld, hot och kränkande särbehandling. Vanligast är anmälningar som rör anställda på HVB-hem (hem för vård eller boende) och LSS-boenden (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade). Mellan 2012 och 2017 var 41 procent av alla anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro här orsakade av hot och våld, vilket kan jämföras med samtliga branscher i stort som de senaste fem åren haft en motsvarande frekvens om sju procent.

Arbetsmiljöverket kraftsamlar nu mot hot och våld genom närmare 800 inspektioner över hela landet inom HVB-hem och LSS-boende. Tillsynen pågår i tre år då det ska kontrolleras hur arbetsgivarna förebygger risker för hot och våld i arbetet samt hur de arbetar systematiskt med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Arbetsgivaren har ansvar för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Arbetsmiljöverket har under en längre tid fått in många tips och anmälningar om tillbud och olyckor om hot och våld, en del med mycket allvarlig utgång.

Arbetsmiljöverket grundar sitt tillsynsarbete på bland annat arbetsskadestatistik och ohälsostatistik, som sjukfrånvaro, för att rikta tillsynen mot särskilt utsatta arbetsmiljöer som påverkar många arbetstagare.

Arbetsmiljöverket har också gjort en sammanställning av djupstudier av hot- och våldsolyckor som inträffat i vård- och omsorgssektorn under 2014-2015. De sju fall som studerats visar på brister i riskbedömning av arbetet samt bristfälliga rutiner för tillbud och åtgärder mot hot- och våldsolyckor.

Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (749)

Författare:

Kategorier: Nyheter maj 2018

Tags: arbetsmiljö , vård

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här