X

Nyhetslista

Publicerad den 13 november 2020

Avfallsregistret är öppet

Nu har ett nytt avfallsregister för rapportering av farligt avfall öppnat hos Naturvårdsverket. Från den 1 november ska företag och verksamheter som hanterar farligt avfall rapportera uppgifter till registret. För de flesta innebär det att de ska rapportera senast två arbetsdagar efter att de har transporterat bort avfallet från sin verksamhet.

Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö. Alla företag och verksamheter där farligt avfall uppstår eller som transporterar, tar emot, behandlar eller handlar med farligt avfall ska rapportera in uppgifter om avfallet från och med den 1 november 2020.

I de flesta fall ska uppgifterna rapporteras till avfallsregistret senast två arbetsdagar efter att företaget har antecknat och dokumenterat uppgifter om avfallet. Det innebär för de flesta verksamheter att rapportering ska ske i samband med att avfallet transporteras till en annan plats. Verksamheter som behandlar farligt avfall rapporterar däremot in vissa uppgifter kvartalsvis.

Eftersom nästan alla verksamheter lämnar ifrån sig någon typ av farligt avfall, som till exempel elektronik, lysrör eller olika kemikalier, så uppskattas över en miljon företag och verksamheter beröras av det nya registret.

Implementeringen av det nya avfallsregistret kommer att ta ytterligare en tid. Myndigheter bör därför fortsätta att prioritera kunskapsspridning om förändringarna. Sanktionsavgifter för den verksamhet som inte rapporterar träder i kraft först i januari 2022.

Förändringarna innebär inte att fler företag och verksamheter än tidigare är anteckningsskyldiga. Däremot känner inte alla verksamheter till att de har en anteckningsskyldighet. Hittills har uppgifterna enbart funnits antecknade hos varje verksamhet och behövt redovisas först på begäran av en tillsynsmyndighet. Från och med den 1 november ska uppgifterna alltså även rapporteras in till avfallsregistret.

Här finns nya avfallsregistret: www.naturvardsverket.se/avfallsregister
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (232)

Författare:

Kategorier: Nyheter november 2020

Tags: avfall

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här