X

Nyhetslista

Publicerad den 6 december 2016

Batterilager saknar krav på tydlig märkning

På uppdrag av regeringen har Elsäkerhetsverket utrett informationsbehov och elsäkerhetskrav rörande nätanslutna energilager för el. Rapporten visar bland annat att det saknas krav på varselmärkning vilket kan påverka elsäkerheten vid batterilageranläggningar.

Brister i kraven för varselmärkning kan innebära säkerhetsrisker för den som ska utföra arbete på eller installera ett batterilager.

Så kallade dubbelmatade anläggningar kan utgöra en säkerhetsrisk. Att elanläggningar är korrekt märkta och att konsumenten förstår att man har ett hus som omfattar spänning från både elnät och batteri är viktigt.

Ett annat problem för elsäkerheten är att dagens standarder för batterilager inte hanterar litium-jonbatterier fullt ut vilket är den vanligaste kemin för nya batterilager. Litium-jonbatterier kan innehålla stora mängder energi och måste kontrolleras mycket noga av tillförlitlig styrelektronik för att inte innebära en säkerhetsrisk.

Det pågår ett stort arbete inom de tekniska kommittéer som jobbar med standardiseringsfrågor gällande batterilager och litium-jonbatterier.

Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (1073)

Författare: Anonym

Kategorier: Nyheter december 2016

Tags: batteri , elsäkerhet , el

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här