X

Nyhetslista

Publicerad den 23 juni 2021

Brister i desinfektionsmedel efter ökad försäljning

Coronapandemin ledde till att tillverkningen och importen av desinfektionsmedel ökade med flera hundra procent förra året, visar statistik från Kemikalieinspektionen. Många nya aktörer och produkter kom ut på marknaden och vid myndighetens kontroller har många produkter med brister upptäckts.

De flesta produkterna som granskats är säkra att använda, men man har hittat desinfektionsmedel som har innehållit otillåtna ämnen eller varit felaktigt märkta.

Tillverkningen och importen av handdesinfektionsmedel på den svenska marknaden ökade med nästan 400 procent 2020 jämfört med året innan och antalet aktörer som tillverkade och sålde med 270 procent. Av de totalt 85 hand- och ytdesinfektionprodukter som Kemikalieinspektionen har kontrollerat bedömdes 18 procent ha allvarliga brister som till exempel att de innehöll otillåtna ämnen som exempelvis metanol eller en för låg halt verksamt ämne för att vara effektiva.

Kemikalieinspektionen vidtog under 2020 flera åtgärder för att underlätta för företag att tillverka och sälja desinfektionsmedel eftersom det rådde stor brist på både handsprit och ytdesinfektion. Samtidigt som det var viktigt att öka tillgängligheten av desinfektionsmedel på den svenska marknaden så är det viktigt att produkterna uppfyller gällande lagstiftning och är säkra och effektiva.

Rådet till konsumenter är att handla hos kända aktörer som apotek och livsmedelsaffärer. Där har vi hittat färre problem medan e-handelsplatser, speciellt de som har sitt säte utanför EU oftare har brister. Kontrollera också att halten av etanol är över 60 procent för då ska produkten vara effektiv.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (63)

Författare:

Kategorier: Nyheter juni 2021, Corona, Covid 19

Tags: Corona , Covid 19

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här