X

Nyhetslista

Publicerad den 23 december 2019

EU stoppar växtskyddsmedel med klorpyrifos

En majoritet av EU:s medlemsländer har röstat ja till EU-kommissionens förslag om att inte förnya godkännandet för ämnet klorpyrifos i växtskyddsmedel. Resultatet av omröstningen innebär att växtskyddsmedel med klorpyrifos inte får säljas eller användas i EU från och med våren 2020.

Klorpyrifos är ett verksamt ämne i växtskyddsmedel som används för att bekämpa insekter i många olika grödor, bland annat citrusfrukter. Det finns i dag godkända växtskyddsmedel med klorpyrifos i flera EU-länder, dock inte i Sverige. Det nuvarande EU-godkännandet för klorpyrifos löper ut i början av 2020.

Vid en omprövning av godkännandet för klorpyrifos har experter från EU-länderna och den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, kommit fram till att det finns hälsorisker med ämnet, bland annat risk för skador på nervsystemet. Efsa har dragit slutsatsen att kraven i lagstiftningen för att godkänna ämnet inte är uppfyllda och EU-kommissionen har därför föreslagit att godkännandet inte ska förnyas.

En kvalificerad majoritet av medlemsländerna har nu röstat ja till EU-kommissionens förslag om att inte förnya godkännandet för klorpyrifos. En kvalificerad majoritet röstade också för att inte förnya godkännandet för det liknande ämnet klorpyrifosmetyl. Omröstningarna skedde den 6 december i EU-kommissionens ständiga kommitté för växter, djur, livsmedel och foder.

Tre månader efter att beslutet publicerats kommer växtskyddsmedel med klorpyrifos och klorpyrifosmetyl inte längre vara tillåtna att sälja eller använda i EU.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (51)
Skriv ut

Fler länkar

x

Aktuellt

I och med Covid-19 finns nu en ny lag gällande större sammankomster. Vi uppdaterar sidan Lagnytt löpande så fort ny information om lagar finns.
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här