X

Nyhetslista

Publicerad den 3 juni 2019

Förbättrad metod för att mäta utsläpp från sjöfart

I ett samarbete mellan SMHI, Energimyndigheten och Naturvårdsverket pågår löpande utveckling av metodiken för utsläppsstatistik av bland annat växthusgaser. Samarbetet har nu resulterat i en ny beräkningsmodell för inrikes sjöfart.

Den förändrade beräkningsmodellen gör att en större andel utsläpp kommer att räknas som inrikes sjöfart istället för utrikes, vilket även får konsekvenser för uppföljningen av Sveriges klimatmål. Målet är att utsläppen från transportsektorn ska minska med 70% från 2010 till 2030. Den nya metodiken kommer att användas för hela tidsperioden.

Den nya beräkningsmodellen gör att utsläppen från inrikes sjöfart i det närmaste fördubblas för år 2016, från 342 000 ton till 662 000 ton.

Metodikförändringen innebär kort att SMHI övergår till att använda GPS-data som spårar fartyg mellan svenska hamnar. Med hjälp av en modell (Shipair) kan man sedan skatta hur mycket bränsle varje fartyg gör av med och därefter beräkna utsläppsmängderna. Tidigare metod har byggt på skattade bränslemängder från oljeleverantörerna och den nya metoden är betydligt mer exakt.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (569)

Författare:

Kategorier: Nyheter juni 2019

Tags: utsläpp , sjöfart

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här