X

Nyhetslista

Publicerad den 23 mars 2021

Förslag till förordning om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

I promemorian föreslås ett stöd till investeringar i energieffektivisering som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent i flerbostadshus med ett primärenergital över 100 kWh/m2 och år.

Stödet kan ges till byggnader som till övervägande del innehåller bostadslägenheter och som upplåts med hyresrätt, kooperativ hyresrätt eller bostadsrätt.
Länsstyrelsen ska administrera och besluta i frågor om stödet. Boverket ska betala ut stödet och ta fram vägledningar och schabloner som hjälp i ansökningsprocessen.

Remisstiden är satt till två månader och förordningen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2021.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (162)

Författare:

Kategorier: Nyheter mars 2021

Tags: energi , energiprestanda , byggnad

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här