X

Nyhetslista

Publicerad den 26 april 2017

Fler företag betalar extra för miljövänligare transporter

Andelen företag som betalar extra för miljövänligare transporter har ökat från 3 procent till 21 procent på fyra år. Det visar en undersökning bland transportinköpare som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet.

Transportinköpspanelens stora enkätstudie genomförs vartannat år bland svenska transportköpare. Den senaste undersökningen visar att betalningsviljan för miljövänligare transporter har gått upp – från låga 3 procent år 2012, till 9 procent 2014 och nu i senaste undersökningen till 21 procent.

Det vanligaste miljökravet som transportköpare ställer vid upphandling är att leverantörerna använder lastbilar med hög miljöklass. Ett annat krav som har ökat signifikant under senare år är användningen av förnybara bränslen. Något som transportinköpare sällan kompromissar med däremot är transporttiden.

Transportsektor är den enskilt största utsläppskällan av växthusgaser i Sverige. Inrikes transporter står för cirka en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (998)

Författare:

Kategorier: Nyheter april 2017

Tags: transport

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här