X

Nyhetslista

Publicerad den 13 september 2018

Kemikalieinspektionen återkallar godkännanden för växtskyddsmedel med neonikotinoider

Kemikalieinspektionen återkallar godkännandena för sju växtskyddsmedel som innehåller neonikotinoider. Skälet är att EU-kommissionen har beslutat att växtskyddsmedel med de verksamma ämnena imidakloprid, klotianidin och tiametoxam bara får användas i permanenta växthus.

EU-kommissionens beslut innebär också att från den 19 december 2018 får behandlat utsäde bara användas i permanenta växthus, och behandlade plantor får inte planteras utomhus.

EU-kommissionens beslut den 29 maj 2018 innebär att växtskyddsmedel som innehåller något av de tre ämnena klotianidin, imidakloprid och tiametoxam bara får godkännas för användning i fasta (permanenta) växthus eller för att behandla utsäde och plantor som är avsedda att användas enbart i fasta växthus. Grödan och behandlade plantor måste under hela sin livscykel befinna sig i ett fast växthus.

Kemikalieinspektionen återkallar därför godkännandena för sex växtskyddsmedel som innehåller imidakloprid och ett med ämnet tiametoxam. Godkännandena återkallas från den 19 september och med en anståndperiod för att få överlåta och använda medlen till den 19 december 2018. För ett medel har användningsområdet ändrats, så att medlet inte längre får användas på prydnadsväxter.

EU-kommissionens beslut påverkar även utsäde och plantor som redan är behandlade eller behandlas under anståndsperioden. Behandlade frön och plantor får inte sås eller planteras utanför fasta växthus efter den 19 december 2018.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (733)

Författare:

Kategorier: Nyheter september 2018

Tags: växtskyddsmedel

Skriv ut

Fler länkar

  • KemikalieinspektionenKemikalieinspektionen återkallar godkännanden för växtskyddsmedel med neonikotinoider

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här