X

Nyhetslista

Publicerad den 16 mars 2017

Miljöstyrande hamnavgifter ska minska transporternas miljöpåverkan


Transportsektorn är starkt beroende av fossila bränslen, där inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp. Nu ska forskare från IVL, Göteborgs universitet och VTI tillsammans med svenska hamnar undersöka hur miljödifferentierade avgifter och incitament kan användas i hamnar. Syftet är att styra mot mer miljöeffektiva fordon, fartyg, tekniker och förnybara bränslen.

Många hamnar har redan idag någon form av miljödifferentiering av fartygens avgifter. I projektet ska man se på hur dessa kan utformas på ett bättre sätt för att ge en större positiv effekt på miljön och även tillämpas i fler hamnar. För hamnens landtransporter är miljöstyrande avgifter i stort sett obefintliga i dagsläget.

Ett exempel på incitament kan vara att ge förtur i kön vid inpassage till hamnen för lastbilar med högre Euroklass. Avgifter kan till exempel differentieras beroende på installerad reningsteknik och vilken typ av bränsle som fartygen och lastbilarna använder. Syftet är att påverka rederier, åkerier och tågoperatörer att välja miljöeffektivare lösningar.

Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (1093)

Författare:

Kategorier: Nyheter mars 2017

Tags: hamn , transport

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här