X

Nyhetslista

Publicerad den 5 maj 2017

Nära-nollenergikrav ska införas i Boverkets byggregler

Boverket har fått in cirka 140 remissvar på förslaget om föreskrifter för nära-nollenergibyggnader. Drygt 80 remissinstanser stöder förslaget både med och utan ytterligare kommentarer, cirka 35 avstyrker med motivering och ett tjugotal har avstått från att lämna synpunkter. Kommentarerna handlar främst om primärenergifaktorerna och systemgränserna men också om de geografiska justeringsfaktorerna och när i tiden remissinstanserna anser att reglerna bör träda i kraft.

Ändringarna i plan- och byggförordningen, som definierar det övergripande ramverket för nära-nollenergibyggnader, trädde i kraft den 1 april 2017. Tillämpningsföreskrifterna genom ändringar i BBR planeras träda i kraft i juni/juli 2017. Fram till dess ska nu gällande regler om energihushållning tillämpas. Ändringarna i BBR planeras att införas med ett års övergångstid. Det innebär att nu gällande regler i BBR om energihushållning kommer att kunna tillämpas fram till 2018.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (1017)

Författare:

Kategorier: Nyheter maj 2017

Tags: energi

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här