X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter maj 2017

Nya EU-regler för information till Giftinformationscentralen

EU-kommissionen har antagit nya regler för vilka uppgifter om kemiska blandningar som företagen måste lämna till Giftinformationscentralen. De ändrade kraven införs stegvis de närmaste åren. Informationen behövs för att Giftinformationscentralen ska kunna ge rätt information vid förgiftningar och andra olyckor.

Alla som importerar eller tillverkar kemiska blandningar är skyldiga att lämna uppgifter om blandningarna till Giftinformationscentralen. EU-kommissionen inför nu ändrade regler för vilka uppgifter som ska lämnas och på vilket sätt det ska göras. Reglerna gäller inom hela EU och i de tre andra EES-länderna Island, Liechtenstein och Norge.

De ändrade kraven finns i en ny bilaga till EU:s CLP-förordning om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar. Den nya bilagan (bilaga VIII) innebär att reglerna för vilken information som ska lämnas och i vilket format blir likadana inom hela EES-området. Reglerna gäller för blandningar som innebär hälsofara eller fysikalisk fara, till exempel att blandningarna är brandfarliga. Giftinformationscentralen behöver informationen för att kunna informera allmänheten, läkare och annan sjukvårdspersonal om risker, symtom och behandling vid akuta förgiftningar eller andra olyckor.

De nya reglerna kommer att tillämpas stegvis beroende på hur produkterna används. För blandningar som är till för att användas av konsumenter gäller kraven från och med den 1 januari 2020. För blandningar avsedda för yrkesmässig eller industriell användning gäller kraven från och med den 1 januari 2021, respektive den 1 januari 2024. Det finns i vissa fall möjlighet för dem som redan lämnat uppgifter om sina farliga blandningar enligt ett äldre format att avvakta med att uppdatera informationen till 2025.

I Sverige ska uppgifterna om kemiska blandningar lämnas till Giftinformationscentralen och vara på svenska eller engelska. Exempel på uppgifter om blandningarna som ska lämnas är identifiering av blandningen, information om vem som lämnar uppgifterna, klassificering och märkning av blandningen samt information om vilka kemiska ämnen som ingår.
Föregående artikel Nära-nollenergikrav ska införas i Boverkets byggregler
Nästa artikel Förbjudna kemikalier hittade i plast- och gummivaror
Skriv ut
1241 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.