X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter maj 2017

Nära-nollenergikrav ska införas i Boverkets byggregler

Boverket har fått in cirka 140 remissvar på förslaget om föreskrifter för nära-nollenergibyggnader. Drygt 80 remissinstanser stöder förslaget både med och utan ytterligare kommentarer, cirka 35 avstyrker med motivering och ett tjugotal har avstått från att lämna synpunkter. Kommentarerna handlar främst om primärenergifaktorerna och systemgränserna men också om de geografiska justeringsfaktorerna och när i tiden remissinstanserna anser att reglerna bör träda i kraft.

Ändringarna i plan- och byggförordningen, som definierar det övergripande ramverket för nära-nollenergibyggnader, trädde i kraft den 1 april 2017. Tillämpningsföreskrifterna genom ändringar i BBR planeras träda i kraft i juni/juli 2017. Fram till dess ska nu gällande regler om energihushållning tillämpas. Ändringarna i BBR planeras att införas med ett års övergångstid. Det innebär att nu gällande regler i BBR om energihushållning kommer att kunna tillämpas fram till 2018.
Föregående artikel Kontroll av märkning av kemiska produkter i handeln under hösten 2017
Nästa artikel Nya EU-regler för information till Giftinformationscentralen
Skriv ut
1377 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.