X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter maj 2017

Kontroll av märkning av kemiska produkter i handeln under hösten 2017

Från och med den 1 juni 2017 måste kemiska produkter i handeln vara märkta enligt reglerna i EU:s CLP-förordning. Inspektörer från kommuner runt om i landet kommer i höst att kontrollera om kravet i lagstiftningen följs.

CLP-förordningen innehåller regler för farlighetsklassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. De flesta kemiska produkter är blandningar, det vill säga består av två eller flera ämnen. Reglerna i CLP-förordningen för blandningar gäller sedan den 1 juni 2015, men blandningar som har importerats eller överlåtits tidigare har fått säljas vidare med äldre märkning i två år. När denna period tar slut den 1 juni 2017 får kemiska produkter som är märkta enligt äldre regler inte längre säljas.
Hela distributionskedjan, det vill säga tillverkare, importörer, distributörer och återförsäljare, ansvarar för att produkterna är rätt märkta enligt CLP-förordningen och att märkningen är på svenska. Det finns även förpackningsregler i förordningen som är viktiga att känna till för butikerna, till exempel när en förpackning ska vara försedd med barnskyddande förslutning eller kännbar varningsmärkning.

Kommuner i hela Sverige kommer att kontrollera att butiker bara säljer kemiska produkter som är:
• märkta enligt CLP-förordningen
• märkta på svenska
• försedda med barnskyddande förslutning och med kännbar varningsmärkning när det krävs

Utöver utbildningstillfällen för kommuninspektörer kommer Kemikalieinspektionen att anordna ett informationstillfälle för företag och branschorganisationer. En inbjudan till informationstillfället kommer att skickas ut till företag och organisationer under våren 2017.
Föregående artikel EU sänker gränsvärdena för bly i leksaker
Nästa artikel Nära-nollenergikrav ska införas i Boverkets byggregler
Skriv ut
1370 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.