X

Nyhetslista

Publicerad den 16 mars 2017

Nya ekodesign förslag och krav


Ekodesign- och energimärkningskrav är viktiga verktyg i EU:s arbete för att uppnå 20 procents minskad energianvändning till år 2020. Både ekodesignkraven och energimärkningskraven tas fram i form av produktspecifika EU-förordningar som blir direkt gällande i alla EU:s medlemsländer. Kraven skärps kontinuerligt.

För professionella servrar och datautrustning har en förstudie avslutas som undersökt hur man kan ställa ekodesignkrav på dessa produkter. Förstudien har resulterat i ett förordningsförslag.

Förordningen gällande stationära datorer, bärbara datorer samt servrar ställer krav på datorns energianvändning, med hänsyn till hur avancerad datorn är och om den är stationär eller bärbar. Det ställs också krav på datorns energianvändning i standby och viloläge, energistyrning och interna nätaggregatets effektivitet. Dessutom ställs krav på att tillverkaren ska tillhandahålla specificerad produktinformation. Förordningen ska revideras senast under år 2018.

Det finns även förslag på nya ekodesign- och energimärkningskrav för TV-apparater och bildskärmar. Ekodesignkraven reglerar maximal effekt TV-apparaten tillåts ha, beroende på hur stor TV är. En stor TV får därmed använda mer energi än en liten TV. Det finns även standbykrav på TV-apparater från januari 2010, och dessa skärps kontinuerligt. Det senaste kravet innebär att TV-apparaten endast får ha standby på maximalt 0,5 W och att den endast får använda 0,3 W när den är avstängd. Sedan januari 2015 gäller även nätverksstandby, vilket betyder att TV-apparater med nätverksanslutning endast får använda 6 W när den enbart är uppkopplad mot nätet. Dessa krav skärptes 1 januari 2017 och skärps igen 1 januari 2019.

Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (1087)
Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här