X

Nyhetslista

Publicerad den 28 december 2017

Nya föreskrifter för trycksatta anordningar från 1 december

Den 1 december började de nya föreskrifterna om användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3) att gälla. Nu samlas kraven i en och samma föreskrift.

Trycksatta anordningar finns i de flesta branscher, både kvinno- och mansdominerade. Det kan till exempel vara pannor, kokkärl, brandsläckare, kylmaskiner och cisterner. Ungefär 1,1 miljoner arbetstagare jobbar i miljöer där det finns trycksatta anordningar.
De som arbetar med en trycksatt anordning riskerar vid en olycka att utsättas för en tryckvåg eller träffas av de utkastade delarna. Det behöver inte vara hela anordningen som går sönder. Dåligt fastsatta delar, till exempel slangar, kan lossna vid trycksättning och träffa de som arbetar i närheten.

Språket i de nya föreskrifterna skiljer sig från de tidigare föreskrifterna men de flesta allmänna kraven har inte ändrats mot tidigare utan är endast förtydliganden. En annan skillnad är att alla krav på dokumentation begränsas till större anordningar så kallade klass A och B anordningar. För de flesta arbetsgivare innebär detta lättnader i dokumentationskraven och att det blir lättare att hitta i reglerna.

De nya föreskrifterna använder inte ordet ”besiktning” utan istället används ordet ”kontroll”. Med de nya föreskrifterna kommer nu Arbetsmiljöverket använda samma ord ”kontroll” som de andra myndigheterna i Sverige som föreskriver om kontroll av trycksatta anordningar. Den tidigare installationsbesiktningen har tagits bort och ersatts med en första kontroll.

Mer detaljerad information – Ändringar i och med AFS 2017:3 finns på Arbetsmiljöverkets sida:
www.av.se/trycksatta-anordningar/
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (1091)

Författare:

Kategorier: Nyheter december 2017

Tags: trycksatta anordningar

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här