X

Nyhetslista

Publicerad den 12 december 2018

Nya föreskrifter om smittrisker har börjat gälla

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om smittrisker på arbetsplatsen började gälla den 19 november 2018 och inför tydligare regler och fokus på att stimulera ett förebyggande arbete för att förhindra smittrisker och spridning av smittämnen i arbetsmiljön. De nya föreskrifterna beräknas omfatta en miljon anställda.

Flera förändringar införs med föreskrifterna om smittrisker (AFS 2018:4). De ersätter föreskrifterna om mikrobiologiska arbetsmiljörisker- smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:1).

• Tydligare struktur och lättare för arbetsgivaren att orientera sig i föreskrifterna.
• De nya föreskrifterna har fått ett upplägg där de regler som omfattar flest personer kommer först och regler som omfattar färre tas upp senare.
• För vissa arbetstagare, till exempel inom hemtjänsten, ska arbetskläder användas och arbetsgivaren ska se till att arbetskläderna tvättas utan kostnad för arbetstagaren.
• Det blir krav på att använda säker avfallsbehållare för vassa föremål med smittrisk och behållaren måste vara märkt och får inte återanvändas.
• Två nya sanktionsavgifter införs, en för arbetsgivare som inte tillhandahåller och märker upp säkra avfallsbehållare för vassa föremål som varit i kontakt med kroppsvätskor och en för arbetsgivare som inte dokumenterar när anställda utsätts för allvarlig smitta, till exempel tuberkulos.
• De nya föreskrifterna handlar enbart om smittrisker och inte om risk för överkänslighet och allergi på grund av toxiner från smittämnen. Risker med mögel och organiskt damm regleras istället i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker.
• Föreskrifterna har en tydlig koppling till gällande EU-direktiv (2000/54/EG, 2010/32/EU)
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (622)

Författare:

Kategorier: Nyheter december 2018

Tags: arbetsmiljö , arbetsliv

Skriv ut

Fler länkar

  • ArbetsmiljöverketNya föreskrifter om smittrisker börjar att gälla den 19 november 2018

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här