X

Nyhetslista

6

dec

2016

Kemikalieinspektionen har godkänt 18 nya växtskyddsmedel

Författare: Anonym

Kemikalieinspektionen har godkänt 18 nya växtskyddsmedel mellan januari och augusti i år. Det framgår av en sammanställning över antalet beslut om bekämpningsmedel under årets första åtta månader.

Kommentarer (0)
Antal visningar (963)
Betyg: Inga betyg

6

dec

2016

Batterilager saknar krav på tydlig märkning

Författare: Anonym

På uppdrag av regeringen har Elsäkerhetsverket utrett informationsbehov och elsäkerhetskrav rörande nätanslutna energilager för el. Rapporten visar bland annat att det saknas krav på varselmärkning vilket kan påverka elsäkerheten vid batterilageranläggningar.

Kommentarer (0)
Antal visningar (981)
Betyg: Inga betyg

5

dec

2016

Hårdare krav på riktade lampor

Författare: Anonym

Från och med 1 september i år skärptes energieffektivitetskraven på riktade nätspänningshalogenlampor enligt etapp 3 i ekodesignförordning 1194/2012. Kraven hamnar nu på samma nivå som för riktade lågspänningshalogen vilket i praktiken innebär att riktad nätspänningshalogen nu fasas ut.

Kommentarer (0)
Antal visningar (1194)
Betyg: Inga betyg

19

sep

2016

Stora miljöbrott inkluderas i brott mot mänskligheten

Nyhet

Författare: SuperUser Account
Internationella Brottmålsdomstolen (International Criminal Court, ICC) i Haag meddelar att de nu kommer att åtala för brott som innebär förstörelse av livsmiljöer. 
Kommentarer (0)
Antal visningar (1245)
Betyg: 5.0

30

aug

2016

Förbjudna kemikalier hittade i mjuk plast

Författare: SuperUser Account

 

Kemikalieinspektionen har hittat förbjudna kemikalier i nästan var tionde vara av plast som har analyserats i ett tillsynsprojekt.

Många plastvaror, främst av mjuk PVC-plast, innehåller kemiska ämnen med farliga egenskaper. Varorna är inte akut giftiga, men på sikt kan det innebära problem för både hälsa och miljö.

Kommentarer (0)
Antal visningar (1165)
Betyg: Inga betyg
Första72737475767778798081
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här