X

Nyhetslista

23

mar

2021

Hållbarhetskriterier i förnybartdirektivet

Författare:
I promemorian föreslås ändringar i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, i lagen (2011:1200) om elcertifikat och i lagen (1994:1776) om skatt på energi.
Kommentarer (0)
Antal visningar (50)
Betyg: Inga betyg

11

dec

2020

Nya krav på biomotorbränsle för skattebefrielse

Författare:
Den 1 januari 2021 ändras lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Aktörer som framställer annat motorbränsle gjort av biomassa eller biogas och biogasol måste lämna in anläggningsbesked för att få skattebefrielse.
Kommentarer (0)
Antal visningar (73)
Betyg: Inga betyg

11

sep

2020

Premie för konvertering av bilar till biodrivmedel

Författare:
Regeringen avser att införa en konverteringspremie för bilar från fossil drift till biodrivmedel eller biogas från 2022. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.
Kommentarer (0)
Antal visningar (109)
Betyg: Inga betyg

11

sep

2020

Högre inblandning av förnybart i drivmedel

Författare:
Bränslebytet är ett av regeringens viktigaste styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser och nå Sveriges klimatmål. Regeringen avser att fatta beslut om att förstärka bränslebytet genom successivt ökade reduktionsnivåer i reduktionsplikten fram till 2030 med en kontrollstation 2022 samt införa en reduktionsplikt för flyget. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.
Kommentarer (0)
Antal visningar (113)
Betyg: Inga betyg

14

dec

2018

Ökade hållbarhetskrav för biodrivmedel

Författare:
Regeringen har beslutat om en ändring av förordningen (2011:1088) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, som träder i kraft den 1 juli 2019.
Kommentarer (0)
Antal visningar (571)
Betyg: Inga betyg
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här