X

Nyhetslista

23

mar

2021

Hållbarhetskriterier i förnybartdirektivet

Författare:
I promemorian föreslås ändringar i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, i lagen (2011:1200) om elcertifikat och i lagen (1994:1776) om skatt på energi.
Kommentarer (0)
Antal visningar (50)
Betyg: Inga betyg

23

mar

2021

Förslag till förordning om stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

Författare:
I promemorian föreslås ett stöd till investeringar i energieffektivisering som förbättrar energiprestandan med minst 20 procent i flerbostadshus med ett primärenergital över 100 kWh/m2 och år.
Kommentarer (0)
Antal visningar (52)
Betyg: Inga betyg

22

mar

2021

Ändrade föreskrifter om energideklarationer

Författare:
Den 1 april 2021 träder ändringar i kraft i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader, BED. De berör inspektioner av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem. Inga övergångsregler gäller för ändringarna.
Kommentarer (0)
Antal visningar (63)
Betyg: Inga betyg

10

mar

2021

Nya föreskrifter om informationssäkerhet för energisektorn

Författare:
Energimyndigheten har nu tagit fram sektorsspecifika föreskrifter och allmänna råd om riskanalys och säkerhetsåtgärder för nätverk och informationssystem inom energisektorn, även känt som NIS-lagstiftningen.
Kommentarer (0)
Antal visningar (41)
Betyg: Inga betyg

10

mar

2021

Nya ekodesignkrav från 1 mars

Författare:
Den 1 mars 2021 träder nya ekodesignförordningar i kraft för vissa vitvaror samt bildskärmar. Det blir nu krav på att tillhandahålla reservdelar och reparationsinformation och många underliggande mätmetoder ändras. Servrar får samtidigt skärpta ekodesignkrav.
Kommentarer (0)
Antal visningar (53)
Betyg: Inga betyg
123456
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här