X

Nyhetslista

11

maj

2020

Fem europeiska myndigheter vill förbjuda PFAS

Författare:
Kemikalieinspektionen och myndigheter i fyra andra EU-länder har inlett ett arbete för att förbjuda PFAS-kemikalier i EU, i all användning som inte är nödvändig för samhället. Som en del av arbetet har en enkät tagits fram där bland annat företag nu har möjlighet att lämna synpunkter.
Kommentarer (0)
Antal visningar (38)
Betyg: Inga betyg
Läs...

Kategorier: Nyheter maj 2020

Tags: pfas

9

nov

2018

Krav på att anmäla PFAS-ämnen till produktregistret

Författare:
Kemikalieinspektionen har beslutat att företag ska bli skyldiga att lämna uppgifter om högfluorerade ämnen (PFAS) till myndighetens produktregister. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2019. Det innebär att uppgifter om PFAS ska rapporteras till produktregistret för första gången i februari 2020.
Kommentarer (0)
Antal visningar (569)
Betyg: Inga betyg

4

sep

2017

Brist på kunskap om PFAS i konsumentprodukter

Författare:
Kemikalieinspektionen har i samarbete med Nordiska kemikaliegruppen (NKG) analyserat högfluorerade ämnen, så kallade PFAS, i konsumentprodukter. Halterna av sådana PFAS som man vet används i konsumentprodukter har jämförts med den totala halten av högfluorerade ämnen i produkterna. Undersökningen visar att den största mängden kommer från okända källor.
Kommentarer (0)
Antal visningar (692)
Betyg: Inga betyg

2

jun

2017

Myndigheter stärker samarbetet för att minska riskerna med högfluorerade ämnen

Författare:
37 myndigheter och forskningsinstitutioner har kommit överens om att utöka sitt samarbete för att hantera problemen med högfluorerade ämnen (PFAS). Myndigheterna har undertecknat en gemensam avsiktsförklaring om att samarbeta för att minska riskerna och öka kunskapen om PFAS.
Kommentarer (0)
Antal visningar (743)
Betyg: Inga betyg
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här