X

Nyhetslista

Publicerad den 22 mars 2019

Undantag från förbudet mot kadmium och kvicksilver i batterier

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter med innebörden att ett undantag från förbudet mot kadmium och kvicksilver i batterier införs för dels militär utrustning, dels utrustning som är avsedd att sändas ut i rymden.

Ändringen träder i kraft den 1 april 2019.

Referenser:

• Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG av den 6 september 2006 om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och om upphävande av direktiv 91/157/EEG
• förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (248)

Författare:

Kategorier: Nyheter mars 2019

Tags:

Skriv ut

Fler länkar

  • RegeringenUndantag från förbudet mot kadmium och kvicksilver i batterier

x

Aktuellt

I och med Covid-19 finns nu en ny lag gällande större sammankomster. Vi uppdaterar sidan Lagnytt löpande så fort ny information om lagar finns.
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här