X

Nyhetslista

Publicerad den 22 mars 2019

Undantag från förbudet mot kadmium och kvicksilver i batterier

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter med innebörden att ett undantag från förbudet mot kadmium och kvicksilver i batterier införs för dels militär utrustning, dels utrustning som är avsedd att sändas ut i rymden.

Ändringen träder i kraft den 1 april 2019.

Referenser:

• Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/66/EG av den 6 september 2006 om batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer och om upphävande av direktiv 91/157/EEG
• förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (581)

Författare:

Kategorier: Nyheter mars 2019

Tags:

Skriv ut

Fler länkar

  • RegeringenUndantag från förbudet mot kadmium och kvicksilver i batterier

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här