X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter maj 2024

11 nya steg för att effektivisera tillståndsprocesserna

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss som föreslår ändringar i miljöbalkens bestämmelser om tillståndsprocesser. Förslaget är ett led i regeringens arbete för att uppnå tillståndsprocesser som är moderna, effektiva och förutsebara.

– Det måste vara enkelt att kunna starta och driva verksamheter med stor samhällsnytta. På samma sätt måste det vara enkelt att bygga ut energisystemet och infrastrukturen som är avgörande för både omställning och välstånd. Industrin står redan nu redo att göra de stora investeringar för klimatomställningen som är viktiga för vår väg mot nettonollutsläpp, byråkratin får inte sätta käppar i hjulet för det arbetet, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

– Nu tar vi ytterligare kliv för att effektivisera tillståndsprocesserna, så att industrins omställning kan skyndas på och utsläppen kan minska snabbare. Åtgärder för att förenkla och förkorta tillståndsprocesserna är helt nödvändiga för att vi ska klara Sveriges klimatmål och nå hela vägen till nettonollutsläpp senast år 2045. Det är också helt avgörande för svenska företags konkurrenskraft och för att både locka och behålla investeringar i Sverige, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

– Byråkrati får inte sätta käppar i hjulet för de företag som vill vara med och investera i den gröna omställningen. Den förändring som regeringen nu driver igenom, bidrar till bättre förutsättningar för klimatomställningen och för Sveriges tillväxt och välstånd. Så kan Sverige bli rikare om fem, tio och femtio år, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Lagrådsremissen innehåller bland annat ett förslag för att göra ändringstillstånd till huvudregel, vilket kommer att öka investeringsviljan och bidra till infasning av ny teknik och därmed bidra till klimatomställningen.

Regeringen föreslår även att giltighetstiden för tillstånd ska kunna förlängas med tre år, vilket kan ge en verksamhetsutövare mer tid att avsluta den tillståndspliktiga verksamheten eller få ett nytt tillstånd.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.
Föregående artikel Dropshippingbutiker säljer varor med farliga ämnen
Nästa artikel Lump blir nya kläder och flygbränsle
Skriv ut
21 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.