X
Nyhetslista
Anonym
/ Kategorier: Nyheter december 2016

Batterilager saknar krav på tydlig märkning

På uppdrag av regeringen har Elsäkerhetsverket utrett informationsbehov och elsäkerhetskrav rörande nätanslutna energilager för el. Rapporten visar bland annat att det saknas krav på varselmärkning vilket kan påverka elsäkerheten vid batterilageranläggningar.

Brister i kraven för varselmärkning kan innebära säkerhetsrisker för den som ska utföra arbete på eller installera ett batterilager.

Så kallade dubbelmatade anläggningar kan utgöra en säkerhetsrisk. Att elanläggningar är korrekt märkta och att konsumenten förstår att man har ett hus som omfattar spänning från både elnät och batteri är viktigt.

Ett annat problem för elsäkerheten är att dagens standarder för batterilager inte hanterar litium-jonbatterier fullt ut vilket är den vanligaste kemin för nya batterilager. Litium-jonbatterier kan innehålla stora mängder energi och måste kontrolleras mycket noga av tillförlitlig styrelektronik för att inte innebära en säkerhetsrisk.

Det pågår ett stort arbete inom de tekniska kommittéer som jobbar med standardiseringsfrågor gällande batterilager och litium-jonbatterier.

Föregående artikel Hårdare krav på riktade lampor
Nästa artikel Kemikalieinspektionen har godkänt 18 nya växtskyddsmedel
Skriv ut
1489 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.