X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter november 2022

Hållbar batterivärdekedja

Tolv förslag på vägen till en hållbar batterivärdekedja. En gemensam rapport från Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Sveriges geologiska undersökning visar att fler kompletterande insatser krävs för att etablera en hållbar batterivärdekedja med resurseffektiva och hållbara cirkulära flöden i Sverige.

Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning presenterar i rapporten tolv förslag för att stödja och utveckla verksamheter i Sverige som kan utgöra delar av en hållbar och konkurrenskraftig europeisk värdekedja för batterier.

Myndigheterna lägger tillsammans i en ny rapport tolv gemensamma förslag som är centrala för att adressera viktiga utmaningar och främja utvecklingen för en hållbar batterivärdekedja. Förslagen kompletterar varandra och fyra av dem är åtaganden som myndigheterna själva avser att genomföra.

Myndigheterna förslag ryms inom fyra områden;

¤ Stärkt samordning och samverkan inom stat, akademi och näringsliv, för att proaktivt hantera områdets snabba utveckling, i Sverige, Norden och EU.
¤ Säkrad hållbar råmaterialförsörjning av innovationskritiska råmaterial nödvändiga för klimat- och energiomställningen.
¤ Förstärkta insatser och medel för forskning, innovation och affärsutveckling längs batterivärdekedjan utifrån svenska styrkeområden och i de delar där kedjan är svag och behoven stora.
¤ Förstärkta insatser för kompetensförsörjning för att möta behoven av humankapital och kompetens inom den pågående elektrifieringen.
Föregående artikel Spara energi utan att försämra arbetsmiljön
Nästa artikel Luftföroreningar orsakar förtida dödsfall
Skriv ut
129 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.