X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter maj 2017

Kosmetika till barn brister i märkning och varningstexter

Nästan hälften av de kontroller som landets kommuner i samverkan med Läkemedelsverket genomförde, visade på olika brister i bland annat varningstexter och funktionstexter. I 32 produkter hittades otillåtna innehållsämnen vilket myndigheten ser som extra allvarligt.

Hälften (49 %) av de kontroller som genomförts påvisade en eller fler brister på de punkter som kontrollerats. Alla brister är dock inte av allvarlig art men Läkemedelsverket anser att det är ett dåligt resultat med en så hög andel brister på produkter som riktar sig till barn och har stor spridning i handeln. Den vanligaste bristen var att det saknades märkning på svenska rörande beskrivning av produktens funktion eller varningstext och i några fall saknades märkning helt. Kontrollerna inriktades på produkter såsom maskeradsmink, tillfälliga tatueringar och sminklådor till barn.

Kommuninspektörerna och Läkemedelsverket har påtalat de upptäckta bristerna för ansvariga butiksägare och distributörer. Felaktiga produkter ska därefter ha tagits bort från försäljning, eller korrigerats där så har varit möjligt.

Fakta Barnkoll 2016
Inspektörer från 95 av landets kommuner har i Läkemedelsverkets samarbetsprojekt Barnkoll 2016 besökt nära 470 butiker och genomfört 1665 kontroller. Totalt kontrollerades cirka 800 produkter.
Läkemedelsverket startade projektet Barnkoll 2016 i syfte att kontrollera kosmetiska produkter riktade till barn, i synnerhet sminkprodukter, på den svenska marknaden. Kontrollerna gällde märkningstexter samt granskning av innehållsförteckning för att se om det förekom otillåten användning av färgämnen och vissa konserveringsmedel.
Projektet hade som ett av sina mål att öka kommuninspektörernas kunskap om reglerna för kosmetiska produkter.
Föregående artikel Ny lagstiftning för medicinteknik träder i kraft den 25 maj
Nästa artikel Butiker och restauranger ska informera om plastkassars miljöpåverkan
Skriv ut
1320 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.