X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter juli 2023

Läkemedlens miljöeffekter ska minskas

Läkemedelsverket fortsätter satsningen på miljö och hållbarhet. En ny enhet kommer arbeta med att minska läkemedlens miljöeffekter samt internt utveckla arbetet med hållbar utveckling.

Hur vi tillverkar och använder läkemedel och hur vi tar hand om läkemedelsrester och förhindrar att dessa når ur i vår miljö är en allt mer prioriterad fråga nationellt och internationellt. Läkemedelsverkets nya enhet kommer att fylla en viktig roll i detta miljöarbete, både genom att sprida kunskap och utveckla arbetet.

– Precis som vi tittar på kvalitet och säkerhet när det gäller läkemedel så är det ett naturligt steg att Läkemedelsverket satsar ytterligare på att minska läkemedlens avtryck på miljön, säger Stefan Berggren, chef på enheten för miljö och hållbarhet.

En fråga som enheten arbetar med just nu är miljökriterierna vid tillverkning av läkemedel och aktiv substans inom ramen för läkemedelsförmånssystemet, en försöksverksamhet som Läkemedelsverket har fått i uppdrag av regeringen att starta.

– Vi räknar med att försöksverksamheten ska starta 2025 med ett frivilligt system för att få en extra miljöpremie som hänger ihop med upphandlingen av periodens vara. Miljöpremien kommer till att börja med inriktas på tre läkemedelsgrupper: könshormoner, antibiotika och NSAID. Miljökriterierna ska vara ett sätt att minska riskerna för utsläpp i miljön vid tillverkning av läkemedel, säger Stefan Berggren.

Den nya enheten kommer bland annat utveckla arbetet med:

- indirekt miljöarbete, såsom lagstiftning för Läkemedelsverkets verksamhet inom läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika
- regeringsuppdrag, såsom miljöpremie i läkemedelsförmånssystemet enligt ovan, samt se vilka möjligheter det finns att ställa krav på miljöhänsyn vid tillverkning i länder utanför EU.
- nordiskt och europeiskt arbete för att minska utvecklingen av antimikrobiell resistens i miljön samt för att implementera den europeiska strategin för läkemedel i miljön.
- samordning och utveckling av hållbarhetsarbetet inom ramen för Agenda 2030 på Läkemedelsverket.
- Kunskapscentrum för läkemedel i miljön, som har i uppdrag att öka kunskapen samt bidra till utveckling genom dialog och samverkan inom området läkemedel och miljö.
Föregående artikel Förslag om ny läkemedelslagstiftning i EU
Nästa artikel Bedömningen av bisfenol A skärps
Skriv ut
124 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.