X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2023

Nya krav på läkarundersökningar för tjänstbarhetsintyg

Den 1 januari 2024 börjar nya krav gälla för vissa medicinska kontroller i arbetslivet. De nya kraven rör den som utfärdar tjänstbarhetsintyg för två typer av arbeten: klättring med stor nivåskillnad samt rök- och kemdykning.

För att få utföra vissa arbeten krävs att arbetstagaren har ett så kallat tjänstbarhetsintyg som visar att hen har förutsättningar att klara av den ökade risk för ohälsa och skada som deras arbete innebär. Det är en läkare med särskild kompetens som efter en undersökning bedömer om arbetstagarens hälsa är tillräckligt god och utfärdar intyget.

De nya undersökningarna ska ge säkrare hälsobedömningar

I stället för det nuvarande kravet på att läkarundersökningen ska omfatta arbetsprov med EKG-registrering krävs från och med 1 januari 2024 följande undersökningar:

• EKG-registrering i vila.
• Bestämning av blodfetter.
• Kardiovaskulär riskbedömning. För arbetstagare över 40 år ska ett vedertaget riskskattningsverktyg användas som en del i bedömningen.
• Tilläggsundersökning för individer med förhöjd kardiovaskulär risk.

Syftet med de nya kraven är att du som läkare ska kunna göra en säkrare bedömning av arbetstagarens hjärta och kärl.

Läkare kan besluta om ytterligare undersökningar

Utöver de nya kraven på undersökningar ska du som läkare fortfarande besluta om ytterligare undersökningar som du bedömer behövs för din bedömning för tjänstbarhetsintyg. Det kan till exempel vara för att kunna värdera en arbetstagares kondition och fysiska arbetsförmåga. Du kan alltså fortfarande besluta att genomföra arbetsprov (med eller utan EKG-registrering), även om det inte längre blir obligatoriskt.
Föregående artikel Förordning om leksakers säkerhet
Nästa artikel Snart dags för Internationella matsvinnsdagen
Skriv ut
98 Betygsätt artikel:
3.0

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.