X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter december 2022

Nya krav på tobaksfria nikotinprodukter från årsskiftet

Från och med den 1 januari 2023 omfattas tobaksfria nikotinprodukter av flera nya lagkrav. Kraven gäller både produkterna och förpackningarna, som ska märkas med hälsovarningar och innehållsdeklaration. De nya reglerna liknar de som sedan tidigare gäller för tobaksvaror och e-cigaretter.

Reglerna som träder i kraft vid årsskiftet omfattar produktkrav, märkningskrav och regler om produktkontroll för tobaksfria nikotinprodukter, till exempel nikotinsnus som även kallas vitt snus.

Produktkontrollen innebär att tillverkare, importörer och distributörer ska ha ett system för att samla in information om alla misstänkta skadliga effekter som produkterna har på människors hälsa. Sedan den 1 augusti 2022 är företagen skyldiga att vidta åtgärder ifall brister upptäcks i en produkt. Företagen ska även meddela detta till Folkhälsomyndigheten.

– Ansvaret för att bestämmelserna följs ligger på den som tillverkar, importerar och säljer tobaksfria nikotinprodukter, säger Olga Caratier, tillförordnad enhetschef på enheten för produktkontroll.

Lagen om tobaksfria nikotinprodukter beslutades av riksdagen i juni 2022 för att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av tobaksfria nikotinprodukter, och stärka skyddet för barn och unga. De första delarna av lagen trädde i kraft den 1 augusti 2022 och de sista delarna träder i kraft vid årsskiftet 2023/2024.

Under våren 2023 planerar Folkhälsomyndigheten att publicera föreskrifter om tobaksfria nikotinprodukter. Föreskrifterna innehåller mer detaljerade regler bland annat kring hur hälsovarningen och innehållsdeklarationen ska vara utformade.

 

Föregående artikel Förbättrad insamling av matavfall kan ge mer biogas
Nästa artikel Samtal med EU om stödsystem för bio-CCS
Skriv ut
139 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.