X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter februari 2024

Nya regler om företagens hållbarhetsrapportering

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss som innehåller förslag på lagändringar som genomför EU-direktivet om företagens hållbarhetsrapportering. De nya kraven innebär att företagen ska följa europeiska standarder för hållbarhetsrapportering.

Hållbarhetsrapporten ska innehålla den information som behövs för förståelsen av bolagets inverkan på frågor som rör miljö, sociala förhållanden, personal, bolagsstyrning, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption och mutor och hur sådana hållbarhetsfrågor påverkar bolagets utveckling, ställning och resultat.

För att säkerställa att svenska företag kan verka på konkurrenskraftiga villkor inom EU föreslår regeringen att direktivet genomförs på miniminivå. Det innebär bland annat att vissa företag som i dag behöver lämna hållbarhets­rapport undantas det kravet.

Regeringen föreslår samtidigt vissa lagändringar i redovisningslagstiftningen som syftar till att förbättra företagens informationsgivning och som genomför EU-direktivet om en jämnare könsfördelning i börsnoterade företagsstyrelser.

Lagändringarna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 juli 2024.
Föregående artikel Ökade stödmöjligheter för vattenbruk
Nästa artikel Stärkta luftkvalitets normer i EU
Skriv ut
71 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.