X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2018

Sektorsstrategier för energieffektivisering

Energimyndigheten har beslutat om vilka fem sektorer som ska ta fram strategier för energieffektivisering. Nu påbörjas samtal och möten med aktörer inom respektive sektor.
Just nu pågår den andra fasen av programmet Sektorsstrategier för energieffektivisering. Genom dialog och samarbeten ska aktörer inom respektive sektor tillsammans ta fram en strategi för att uppnå en mer resurseffektiv energianvändning.

Det är Energimyndigheten som ansvarar för strategierna och sätter ramarna för processen. Tillsammans med branscher och aktörer ska sedan visioner, mål och handlingsplaner tas fram inom varje sektor. Sektorsstrategierna ska på så vis katalysera den drivkraft som redan finns hos svenska aktörer.

De sektorer som ingår i programmet är:

• Produktion i världsklass
• Framtidens handel och konsumtion
• Resurseffektiv bebyggelse
• Flexibelt och robust energisystem
• Fossilfria transporter

Under våren 2018 har sektorsstrategiprogrammet börjat ta form och nu trappas arbetet upp med att hitta relevanta samarbeten ute i samhället.

Energimyndigheten välkomnar alla aktörer som kan och vill delta i arbetet med sektorsstrategierna. Förutom att bidra till att Sverige når de energi- och klimatpolitiska målen kan ett deltagande även ge många nyttor för den enskilda organisationen.
Föregående artikel Halogenlampan - snart ett minne blott
Nästa artikel Energicoacher – en ögonöppnare för småföretagare
Skriv ut
1036 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.