X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter september 2021

Vägledning i ny lag om klimatdeklaration av byggnader

Nu står det klart att det blir lagkrav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det är ett viktigt steg för att minska klimatpåverkan från uppförande av byggnader och bidra till utvecklingen av hållbara städer och samhällen. Boverket kommer att hjälpa byggherrar och andra aktörer att uppfylla reglerna genom en digital handbok om att klimatdeklarera samt ett nytt klimatdeklarationsregister.

Den 22 juni tog riksdagen beslut om att införa en helt ny lag om klimatdeklaration för byggnader. Det betyder att Sverige från och med den 1 januari 2022 blir ett av de första länderna i världen att ha en lag om klimatdeklaration för att styra mot minskad klimatpåverkan under byggskedet. I korthet måste många byggherrar lämna in en klimatdeklaration med uppgifter om den nya byggnaden och dess klimatpåverkan till Boverket innan byggnadsnämnden i kommunen får lämna slutbesked om att byggnaden får tas i bruk. Riksdagen har nämligen även beslutat om en ändring i 10 kap. 34 § plan- och bygglagen, PBL. Klimatdeklaration införs som krav för att få slutbesked.
Föregående artikel Lagändring i PBL om privat initiativrätt och MKB
Nästa artikel Föreskrifter om elsäkerhet vid arbete upphävs
Skriv ut
176 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.