X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter november 2023

Vissa uppgifter i journaler ska kunna delas inom EES

Den 29 mars 2023 presenterade utredningen om elektroniska recept och patientöversikter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) sitt slutbetänkande för regeringen. Läkemedelsverket har nu lämnat sitt yttrande på remissen och stödjer de övergripande målsättningarna med lagstiftningen och välkomnar flera av initiativen.

Utredningen har tidigare presenterat vad som krävs för en patientsäker och effektiv process för elektroniska recept (e‍-‍recept) inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES. I slutbetänkandet ligger fokus på att vissa journaluppgifter också ska kunna delas i så kallade patientöversikter.

Läkemedelsverket ställer sig positivt till att patientöversikter ska kunna delas inom EES, och att E‍-‍hälsomyndigheten får ansvar att utveckla förutsättningar för tjänsten.

E-hälsomyndigheten ska även utveckla en samtyckestjänst för patienter. Utredningen föreslår att apotek ska få en uppgift avseende samtyckeshantering för tillgång till patientöversikter. För detta förslag efterfrågar Läkemedelsverket bakgrund och konsekvensanalys.

Förslagen kan leda till ökad harmonisering

Utredningen föreslår en bred definition för patientöversikt i författningsförslagen, vilket Läkemedelsverket anser är bra. Samtidigt menar Läkemedelsverket att det inte tydligt framgår om en patients kända eller misstänkta läkemedelsbiverkningar, eller om patienten ingår i en klinisk prövning, kommer att vara en uppgift som ingår i patientöversikten. Sådan information är viktig för vårdpersonal att känna till vid bedömning av en patient med vårdbehov, såväl i Sverige som inom EES.

E-hälsomyndigheten föreslås få ansvar för att besluta vilka bindande krav som måste ställas på journalsystemen för att kunna utveckla tjänsten. Journalsystem är ofta CE‍-‍märkta medicintekniska produkter. Läkemedelsverket anser att föreskrifts- och tillsynsuppdrag för olika perspektiv av tjänsten patientöversikter måste vara tydliga för berörda statliga myndigheter.
Föregående artikel Försäljning av mikroplaster förbjuds
Nästa artikel Engångsprodukter vanligaste skräpet
Skriv ut
72 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.