X

Nyhetslista

Publicerad den 22 mars 2021

Ändrade föreskrifter om energideklarationer

Den 1 april 2021 träder ändringar i kraft i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader, BED. De berör inspektioner av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem. Inga övergångsregler gäller för ändringarna.

Krav på inspektioner av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem infördes genom en ändring i lagen om energideklaration för byggnader i maj 2020 för att uppfylla två artiklar i EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda, EPBD. Uppvärmnings- eller luftkonditioneringssystem som är kombinerade med ventilationssystemet omfattas också.

Inspektioner av system med en nominell effekt för uppvärmning eller kylning över 70 kilowatt ska göras i samband med energideklarationer. Inspektioner har redovisats i energideklarationer sedan maj 2020 med stöd i lagen och förordningen om energideklarationer för byggnader. Ändringarna i Boverkets föreskrifter handlar om preciseringar av lydelserna i lag och förordning.

Uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem i byggnader som inte omfattas av krav på energideklarationer ska också inspekteras om den nominella effekten överstiger 70 kilowatt. Protokoll för detta finns tillgängligt i energideklarationssystemet senast den 1 april 2021. För dessa byggnader ska den första inspektionen vara gjord senast den 31 december 2021.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (160)

Författare:

Kategorier: Nyheter mars 2021, Regeländring

Tags: energi

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här