X

Nyhetslista

Publicerad den 30 december 2016

Ökad kontroll av kosmetiska produkter riktade till barn


Ökad kontroll av kosmetiska produkter riktade till barn

Med projektet Barnkoll 2016 siktar Läkemedelsverket med hjälp av kommunernas miljöinspektörer på att få en tydligare helhetsbild av hur reglerna för märkning av kosmetiska produkter riktade till barn följs ute i butikerna. Projektet beräknas pågå fram till mars 2017, då en tillsynsrapport byggd på kommunernas resultat publiceras.

Målet är att alla kosmetiska produkter riktar sig till barn på den svenska marknaden ska vara korrekt märkta samt att höja kompetensen hos kommunernas miljöinspektörer inom det här området. Rätt produktmärkning med innehållsförteckning, användningsinstruktioner och eventuella varningar gör att konsumenten kan göra ett mer medvetet val. Det är också viktigt att det tydligt finns en ansvarig part för produkten. Därigenom ökas konsumenternas säkerhet då de till exempel kan undvika allergirisker.

Totalt deltar kommunala inspektörer från 110 kommuner. Under september har upptaktsdagar genomförts med många av inspektörerna. Under oktober och november genomfördes inspektionerna ute i butikerna.

Läkemedelsverket ser projektet som ett bidrag för att nå miljömålet Giftfri Miljö. I arbetet med detta miljömål har produkter som riktar sig till barn lyfts fram som särskilt viktiga.

Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (1213)

Författare: Anonym

Kategorier: Nyheter december 2016

Tags:

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här