X

Nyhetslista

Publicerad den 20 december 2017

Förslag om förbud mot 200 högfluorerade ämnen

Sverige och Tyskland föreslår att cirka 200 högfluorerade ämnen (PFAS) ska förbjudas i hela EU. Ämnena är extremt svårnedbrytbara i miljön och ansamlas i levande organismer. Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa bjuder nu in till ett samråd om förslaget.

Den svenska Kemikalieinspektionen och den tyska miljömyndigheten UBA har gemensamt lämnat in ett förslag till den europeiska kemikaliemyndigheten Echa om att förbjuda sex högfluorerade ämnen. Förslaget gäller ämnena perfluornonansyra (PFNA), perfluordekansyra (PFDA), perfluorundekansyra (PFUnDA), perfluordodekansyra (PFDoDA), perfluoretridekansyra (PFTrDA) och perfluortetradekansyra (PFTeDA).

Det föreslagna förbudet omfattar även andra PFAS-ämnen som kan brytas ner till något av dessa sex ämnen. Detta innebär att förslaget totalt gäller en grupp med omkring 200 högfluorerade ämnen.

Skälet till det svensk-tyska förslaget är att ämnena är extremt svårnedbrytbara i miljön och ansamlas i levande organismer. Användningen av de ämnen som förslaget gäller är i dagsläget låg inom EU. Syftet med förslaget är att förhindra att ämnena börjar användas när andra högfluorerade ämnen fasas ut, exempelvis ämnet PFOA som kommer att bli förbjudet inom EU från och med 2020.

Den europeiska kemikaliemyndigheten Echa startar i dag ett samråd där myndigheter, företag, organisationer och privatpersoner bjuds in för att komma med synpunkter på begränsningsförslaget. Samrådet pågår till och med den 20 juni 2018.

Högfluorerade ämnen används i låga halter i många produkter eftersom de har förmåga att bilda släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor. Exempel på produkter där ämnena kan förekomma är brandskum, textilier, livsmedelsförpackningar, rengöringsmedel och kosmetika.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (866)

Författare:

Kategorier: Nyheter december 2017

Tags: högfluorerande

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här