X

Nyhetslista

Publicerad den 11 mars 2021

Kontroll av bekämpningsmedel på kommuner

Kemikalieinspektionen har inlett ett nationellt tillsynsprojekt tillsammans med ett hundratal kommuner i hela landet för att kontrollera om kraven för biocidprodukter och växtskyddsmedel följs. För att få sälja dessa medel i Sverige krävs det att produkterna har ett godkännande och att man informerar om hur produkterna ska användas.

Syftet med projektet är att verka för en enhetlig och effektiv tillsyn där företagen uppnår en hög regelefterlevnad. Inspektörer från kommunerna kommer att göra inspektioner hos återförsäljare som säljer biocidprodukter (kemiska eller biologiska bekämpningsmedel som används för att bekämpa och kontrollera skadliga organismer) och växtskyddsmedel med stöd av vägledningsmaterial som Kemikalieinspektionen tar fram. Kemikalieinspektionen kommer senare att kontrollera primärleverantörer av bekämpningsmedel genom tips från kommunernas tillsyn.

Ett annat viktigt syfte med projektet är att förebygga att bekämpningsmedel orsakar skada på hälsan och miljön. Bekämpningsmedel som biocidprodukter och växtskyddsmedel är kemiska eller biologiska produkter som är till för att förhindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom eller skadar människors eller djurs hälsa. De egenskaperna gör att bekämpningsmedel i sig själva också kan orsaka skada på hälsan eller miljön. Därför är det viktigt att bekämpningsmedel är godkända och används på rätt sätt.

Under året kommer inspektörerna bland annat att kontrollera:

• att produkterna som säljs har ett godkännande
• att produkternas märkning är korrekt
• att försäljningsstället informerar om hur produkterna ska användas vid försäljning till privatpersoner

Kontrollerna kommer bland annat att omfatta växtskyddsmedel, träskyddsmedel, råttmedel, myggmedel, och båtbottenfärger.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (99)

Författare:

Kategorier: Nyheter mars 2021

Tags: bekämpningmedel

Skriv ut

Fler länkar

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här