X
Nyhetslista
/ Kategorier: Nyheter april 2023

Allt fler produkter innehåller allergiframkallande ämnen

Kemikalieinspektionens produktregister visar att antalet konsumenttillgängliga kemiska produkter som är märkta som allergiframkallande ökat mer än sex gånger de senaste 12 åren. För att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö borde utvecklingen gå åt andra hållet.

År 2008 fanns det 725 konsumenttillgängliga produkter som var märkta som allergiframkallande. Tolv år senare var motsvarande siffra 4539. Ökningen beror bland annat på att fler produkter märks på rätt sätt. Det är ett resultat dels av riktade inspektioner från Kemikalieinspektionen, dels av övergången till EU:s förordning om klassificering och märkning (CLP) 2008, som har medfört att många kemiska produkter som redan tidigare borde ha varit märkta nu blivit det.

Men ökningen beror också på att allt fler konsumenttillgängliga kemiska produkter innehåller allergiframkallande ämnen. Ett exempel på en produktkategori där förekomsten av allergiframkallande ämnen har ökat är målarfärger. De är numera vattenbaserade till skillnad från tidigare då de innehöll organiska lösningsmedel. De vattenbaserade färgerna måste innehålla konserveringsmedel för att inte förstöras och dessa är ofta kraftigt allergiframkallande.

- En källa till allergi är exponering för allergiframkallande kemiska produkter. Om antalet produkter som innehåller allergiframkallande ämnen ökar kan det leda till problem både för personer som redan är allergiska och till att fler personer utvecklar en allergi, säger Anna-Karin Mörk som är riskbedömare på Kemikalieinspektionen.

Kemikalieinspektionen följer förekomsten av allergiframkallande ämnen i kemiska produkter som ett sätt att mäta utvecklingen för miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Målet anger att den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar inte ska vara skadlig för människor eller den biologiska mångfalden.

En förutsättning för att kunna minska exponeringen är att kunna identifiera de ämnen som är allergiframkallande. Därför är det viktigt att det finns tillförlitliga och snabba testmetoder och det är något som Kemikalieinspektionen arbetar för. Myndigheten arbetar också för att lagstiftningen inom EU ska utvecklas och under våren 2023 förväntas EU-kommissionen rösta om ett förslag från Sverige och Frankrike om att förbjuda över 1 000 hudallergiframkallande ämnen i bland annat kläder och skor.
Föregående artikel Nytt EU-förbud kan stoppa PFAS
Nästa artikel Skogsägare prioriteras när skog ska skyddas
Skriv ut
174 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.