X
Nyhetslista

EU inför krav på information om nanomaterial i Reach-lagstiftningen

EU:s medlemsländer har röstat ja till EU-kommissionens förslag om att införa informationskrav om nanomaterial i kemikalielagstiftningen Reach. Nio bilagor i Reach-förordningen kommer att ändras.

EU-kommissionen har fått stöd för sitt förslag om att revidera de nio bilagorna i Reach-förordningen för att införa specifika bestämmelser om nanomaterial. Alla medlemsländer, inklusive Sverige, stödde EU-kommissionens förslag vid omröstningen som hölls i slutet av förra veckan i EU:s Reach-kommitté.

Det förslag som nu röstats igenom innebär att bilagorna ska anpassas till nanomaterial och innehåller även en definition av nanomaterial. Förslaget omfattar alla avsiktligt tillverkade nanomaterial oavsett när de kommit ut på marknaden. Information om nanomaterialets förmåga att tas upp i kroppen och ekotoxikologiska egenskaper kommer att krävas.

Förslaget till ändringsförordning med de reviderade bilagorna kommer nu att granskas av Europaparlamentet och rådet innan det kan antas av EU-kommissionen. De nya bestämmelserna ska tillämpas från och med den 1 januari 2020.

Skälet till att införa särskilda informationskrav vid registrering av nanomaterial i kemikalielagstiftningen är för att på ett godtagbart sätt kunna hantera eventuella risker med nanomaterial. EU-kommissionen anser att riskhantering av nanomaterial bäst hanteras under Reach-förordningen. EU-kommissionen konstaterade redan 2012 att den information om nanomaterial som i dag lämnas vid registreringar av ämnen enligt Reach-förordningen inte är tillräcklig. EU-kommissionens föreslår ändringar i bilagorna I, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI och XII.
Föregående artikel EU utvidgar förbudet mot användning av neonikotinoider som kan skada bin
Nästa artikel Kemikalieinspektionen omprövar godkännanden av växtskyddsmedel med neonikotinoider
Skriv ut
1044 Betygsätt artikel:
Inga betyg

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.