X

Nyhetslista

Publicerad den 9 januari 2018

Sverige har en klimatlag nu

Den 1 januari 2018 trädde den nya klimatlagen i kraft. För första gången får Sverige en lag som innebär att varje regering har en skyldighet att föra en klimatpolitik som utgår från de klimatmål som riksdagen har antagit.

Klimatlagen lagfäster att regeringens klimatpolitik ska utgå ifrån klimatmålen och hur arbetet ska bedrivas.

Klimatlagen säger att regeringen varje år ska presentera en klimatredovisning i budgetpropositionen och att den vart fjärde år ska ta fram en klimatpolitisk handlingsplan som bland annat ska redovisa hur klimatmålen ska uppnås.

Den nya klimatlagen trädde i kraft den 1 januari 2018.
Betygsätt artikel:
Inga betyg
Kommentarer (0)Antal visningar (969)

Författare:

Kategorier: Nyheter januari 2018

Tags: klimat

Skriv ut

Fler länkar

  • RegeringenFrån och med idag har Sverige en klimatlag

x
Demo
Se hur vår tjänst Lagpunkten fungerar genom vår snabba och tydliga demo! - klicka här
 
Provabonnemang
Upptäck fördelarna och enkelheten. Testa gratis i 2 veckor – med support under provtiden! - klicka här