X
Nyhetslista

Åtgärder mot covid-19 kan avvecklas

 • 26 januari 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 385
 • 0 Kommentarer
Flera åtgärder mot covid-19 bedöms kunna avvecklas 9 februari. Smittspridningen av covid-19 är fortsatt mycket omfattande och har lett till hög sjukfrånvaro som riskerar att påverka samhällsviktiga funktioner. De åtgärder som infördes i december och januari bedöms vara nödvändiga i ytterligare14 dagar. Därefter bör de succesivt kunna avvecklas.

Regeringen förlänger krisstöd till företag

 • 11 januari 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 369
 • 0 Kommentarer
De åtgärder och restriktioner kopplade till covid-19-pandemin som nu införs kan medföra negativa ekonomiska konsekvenser för företag. Regeringen kommer därför att aktivera omställningsstödet samt omsättningsstöden till enskilda näringsidkare och handelsbolag även för februari 2022. Dessutom kommer takbeloppet för omställningsstödet att höjas.

Skärpta smittskyddsåtgärder

 • 11 januari 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 426
 • 0 Kommentarer
Den 12 januari 2022 införs skärpta smittskyddsåtgärder med anledning av den kraftigt ökade smittspridningen i samhället, samtidigt som belastningen i sjukvården ökar. Den sammanvägda bedömningen är att Sverige befinner sig i ett läge där det är nödvändigt att vidta vissa smittskyddsåtgärder i steg 3 i regeringens åtgärdsplan för införande av smittskyddsåtgärder.

Nya åtgärder när smittspridningen ökar

 • 5 januari 2022
 • Författare:
 • Antal visningar: 373
 • 0 Kommentarer
Folkhälsomyndighetens nya scenarier tyder på en ökad smittspridning som kan bli omfattande i mitten av januari. Flera tillfälliga åtgärder vidtas nu för att bromsa smittspridningen. Bland annat rekommenderas alla att arbeta hemifrån i den mån som arbetet tillåter. Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 20 personer tillåts bara sittande gäster. Det påverkar till exempel nattklubbar, konserter och teater.

Undantag för vissa desinfektionsmedel fasas ut

 • 16 september 2021
 • Författare:
 • Antal visningar: 450
 • 0 Kommentarer
Kemikalieinspektionen bedömer att risken för att det ska uppstå en brist på desinfektionsmedel har minskat. Nu får återförsäljare och användare en bestämd period på sig för att fasa ut de desinfektionsmedel som har omfattats av undantag under pandemin.
123456789

Lagpunkten är en webbtjänst för lagbevakning och lagefterlevnad. I Lagpunkten finns alla lagar som är relevanta för ett företag, såväl på svensk nivå som på EU-nivå.

Titta på vår instruktiva film om hur Lagpunkten kan hjälpa dig att snabbt komma igång.

Saknar ett enkel och kraftfullt verktyg för att ha koll på lagkrav och efterlevnad? Testa vår tjänst i två veckor utan kostnad.